script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js" type="text/javascript">

«

»

פדיון נפש

סדר פדיון נפש

(ראה זה מצאנו בכ"י רבי נחמן מברסלב זצ"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון נפש]

עיין בלקוטי מוהר"ן סי' ק"פ עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן.

מעות, ואת היקום אשר ברגליהם:

צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא:

דינא דמלכותא דינא, שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה, אין הדין נמתק אלא בשרשו, שלשה ידים בבינה:

יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב,

מ"ב שביצירה שם של אנא בכח, מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק, מ"ב שבאצילות הוי' פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך שימתקו הדינים והגבורות הקשות מעל פלוני בן פלוני

על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל אמן:

כמה דברים שצרכים לדעת על פדיון נפש

פדיון נפש להרב החיד"א

תיקון הכללי | לקט תפילות לפדיון נפש

 

נודה לכם אם תשתפו
Share

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *