סגולות

סגולה לזיווג הגון, זש"ק ולכל הישועות – יום שלישי יב' בכסליו

סגולה לזיווג הגון, זש"ק ולכל הישועות:

יום שלישי יב' בכסליו הבעל"ט, יום ההילולא של בעל ה'בת עין' הרב אברהם דב בער בן רבי דוד ממאווריטש זיע"א.
'בת עין' נוטריקון "י'שראל נ'ושע ב'השם ת'שועת ע'ולמים". (הרה"צ ר' מיילך בידרמאן שליט"א)

סגולה נפלאה היא לערוך סעודה לרגל יום פטירתו של הצדיק.
מובא כי העורך סעודה בתאריך זה זוכה לישועות גלויות ובפרט בזיווגים ובזרע של קיימא.

סגולה לזיווג הגון, זש"ק ולכל הישועות

כתב מרן הרה"ק מטאהש זצוק"ל – ידוע לי על משפחה אחת מארץ ישראל שנצרכו לישועה,  ופעם נתן השי"ת בליבם לעשות סעודה ביום ההילולא של ה'בת עין', ונושעו עי"ז בישועה רבה, ומאז ממשיכים בכל שנה לערוך סעודה לכבוד ההילולא שלו. (ס' 'עבודת עבודה' – {קאנאדא תשנ"ד} – ח"א ע' מ"ט)

הזקוקים לישועה נהגו לקבל על עצמם שאם יושעו, יערכו סעודה לכבוד הצדיק בשנה הבאה ביומא דהילולא.
(בבאר הפרשה פר' ויצא, הובאו סיפורי ישועות רבות מבעלי המעשה שנושעו בזכות הצדיק)

כתב רבי אלימלך בידרמן שליט"א כי מלבד הסעודה שיש לערוך לעילוי נשמתו של הצדיק, יש להדליק נר לעילוי נשמתו וללמוד את דברי תורתו.
וכבר אמרו, שהנה ידוע גודל העניין בהדלקת נר לעילוי נשמה, אשר סגולתו נוראה לפעול לטובת הנשמה ולזכות אותו המדליק נר לכבוד נשמת הצדיק, אמנם כבר אמר הכתוב (תהלים קיט' קה') 'נר לרגלי דברך', וכלומר שעיקר ה'נר' הוא 'דברך', וכשהם נר לרגלי ואור לנתיבתי – כשחוזרים על דבריו הקדושים והולכים לאורם…

"משמעות המילה 'הילולא'", מבאר הרב בידרמן "היא שמחת נישואין, וכשם שבנישואין המנהג הוא להעניק מתנות, אף ביום זה מעניק הקב"ה מתנה לחתן, הוא הצדיק, והיא קבלת תפילותיו על היהודים הסובלים בעולם הזה.

משום כך ראוי להתקרב אל הצדיק אם ע"י סעודה, אם ב'לחיים', אם בהשתטחות על הציון, ובעיקר ללמוד מדרכיו – לילך בהם ולעבוד את האלוקים".

{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.}

לזכות: ישי בן אביטל הי"ו.
זיווג הגון משורש נשמתם ובשמחה: יוכבד נחמה בת אושרה תחי', אודליה בת אושרה תחי', רפאל בן אושרה הי"ו, יעל בת רבקה רחל תחי', שמעון בן אושרה הי"ו, לאה בת אושרה תחי'.

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?

https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
למוגנים, ולקבלת ✡️ 'הסגולה היומית':✡️ ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400‏
תפיצו בבקשה לזיכוי הרבים, ותהיו שותפים בהפצת תורה נטו! ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *