ספר תהלים

ספר תהילים המלא לקריאה נוחה עם גלילה מהירה בין הפרקים.

יהי רצון שיתקבלו התפילות בזכות דוד המלך מחבר ספר תהילים – תהילות ישראל. ישיבת ברסלב מאיר |

תהילים

 תהלים ליום ראשון : א – כט

תהלים ליום שני : ל – נ

תהלים ליום שלישי : נא – עב

תהלים ליום רביעי :  עג – פט

תהלים ליום חמישי :  צ – קו

תהלים ליום שישי :  קז – קיט

תהלים ליום שבת :  קכ – קנ