הילולת צדיקיםחגים

תיקון ליל שבועות

סדר תיקון ליל שבועות במעגל השנה – סיון, ישועות בחג השבועות בהיכל התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי

תיקון ליל שבועות

כבכל שנה אנו מארגנים בחג השבועות את התיקון הגדול של ליל שבועות ואת הסעודה החלבית שאחרי התיקון, וכן חברת ילדים תינוקות של בית רבן הבל שאין בו חטא – במשך כל הלילה שהוא עת רצון גדול לפעול המתקות וישועות בזכות וכוח התורה ובפרט בעת הבוקר שהוא זמן תיקון הכתר ובעת הזאת נזכיר את שמות התורמים.

כתוב בספר מדרש נחלת אבות, בסיפור הורתו ולידתו של הרשב"י, כי רבי שמעון נולד בחג השבועות וידוע מרבנו הקדוש שתורה י"ז כי ביום גינוסיא דמלכא יום הולדת המלך מחלק מתנות וז"ל הקדוש ביום גניסי' דמלכא וכו' מחלק ונותן מתנות לכל אחד ואחד לפי כבודו וכו' ומרומם קרנם וכו' ע"כ אנו מחלקים ביום זה בהיכל הרשב"י במשך הלילה בחברת הילדים ובבוקר כעת הרצון העיון אנו נמשיך במסורת בחלוקת עוגיות גבינה וחי רוטל שוקו בשפע כמיטב המסורת. ושם שוב נזכיר את שמות התורמים וגם בחברת הילדים לאחר אמירת תהלים ותיקון הכללי ותיקון הלילה וכבר ראו ישועות גדולות בכל שנה ושנה…

לתרומת חי רוטל – צלצלו

הרב החסיד קוגלמן בנימין 052-7130627

סגולות לחג השבועות

* מי שאין לו בנים, יעטר את ארון הקודש וסביב לתיבה (המקום שבו מניחים את ספר התורה) בשושנים (החיד"א).

* בחג השבועות, בשעה שקורין את עשרת הדברות בקריאת התורה זהו עת שמתחדשת ההשפעה של מתן תורה שכל החולים נתרפאו ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה שלמה על כל סוגי המחלות שבזמנים רגילים יתכן שלא הייתה להם רפואה (מרן הגרי"ש אלישיב שאמר באוזני חולה – 'עלינו לשבח' ואתחנן)

* בערב שבועות, יפריש צ"א פרוטות וישלים עד שיעור ב' פעמים בן, סה"כ 104 פרוטות, כלומר 10.4 ש"ח, ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו והוא סגולה לבנים ומקרב הגאולה (הגר"ח פלאג'י).

* סדר הלימוד בערב חג השבועות, קודם שעת מנחה גדולה לקרוא פרשת פנחס (עליית שביעי) מפרשת התמיד עד סוף הפרשה שידוע שסגולת קרבנות חג הסוכות שהם שבעים פרים שמתמעטים והולכים, וכל איש ישראל שיש לו תביעה או עלילה וצרה ומצוקה, הנה קריאת הקרבנות הללו הם מסוגלים להינצל מהם (רבי חיים פלאג'י בספרו 'מועד לכל חי' הלכות חג השבועות סימן ח').

* מי שאינו ישן בלילה הזאת, יהיה לו לסימנא טבא דלא ינום ולא יישן מזלו ומובטח לו דישלים שנתו, וזוכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים, ועושה תיקון לשכינה ומתקן פגם הראות. ובספר 'שמחת הרגל' כתב וזה לשונו: ועוד לו תהא ידיעה מה שכתב רבינו האר"י כי הוראת חיי האדם היא בזו הלילה, לכן יזדרז מאוד בכל יכולתו, עד כאן לשונו (מועד לכל חי לרבי חיים פלאג'י סעיף ח' סימן ט"ז).

* מובא בחיד"א שיזהר משיחת חולין באותו לילה ויכוון לכפר עוון דברים בטלים.

מן הכתוב בזוהר עולה כי מנהג תיקון ליל שבועות היה קיים עוד בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי

  • יהי רצון: אומרים יהי רצון, בו מבקשים שכל הכוונות שבתיקון שאין הקורא יודע יעלו לרצון, כאילו כיוון וכן מבקשים שהתיקון ישפיע על הקורא לתקן את מידותיו ולטהרו.
  • תנ"ך: מכל פרשה ג' פסוקים ראשונים ואחרונים (ואם יש פרשה פתוחה או פרשה סתומה באורך של כחמישה פסוקים, קוראים אותה שלא להפסיק מאמצע עניין). אם יש עניין מיוחד בעל קשר לחג השבועות, קוראים את כל העניין (בריאת העולם, יציאת מצרים, עשרת הדיברות, קורבנות החג ועוד). לכל ספר וספר יש כוונה מיוחדת של סדר שונה של שם אדנות. יש לקרוא את התנ"ך על פי טעמי המקרא.
  • משנה: קוראים משנה ראשונה ואחרונה מכלמסכת. סדר המסכתות בתיקון שונה מהסדר המקובל (יש הנוהגים שלא ללמוד משנה בליל שבועות).
  • ספר יצירה: קוראים משנה ראשונה ואחרונה.
  • זוהר: קוראים קטע מהזוהר בפרשת אמור המדבר על התכוננות הכלה (התורה) לחופתה (למתן תורה).
  • |תרי"ג מצוות: קוראים תרי"ג מצוות לפי ספר החינוך (בכל פרשה ופרשה קודם מונים את מצוות עשה ואז לא תעשה). לפי קריאת תרי"ג מצוות אומרים תפילהמיוחדת על המצוות שבזמן בניין בית המקדש ועל המצוות שבזמן הזה.
  • אדרא רבא קדישא: קוראים קטע מתחילת האדרא רבא, העוסק בהכנה לגילוי הסודות על ידי רבי שמעון וחבריו.
  • שיר השירים: קוראים את מגילת שיר השירים בסוף התיקון, לקראת הבוקר.
  • יהי רצון: אומרים יהי רצון נוסף בגמר התיקון, העוסק בלימוד התורה, צער הלומד ותיקון האדם.
  • לאחר כל חלק (תורה, נביאים, כתובים, כל אחד מסדרי המשנה, ספר יצירה, זוהר, תרי"ג מצוות ושיר השירים) אומרים קדיש – סה"כ 13 קדישים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *