חגיםתפילה

תפילה כהכנה לנקיונות לפסח

תפילה כהכנה לניקיונות – מתוך חוברת מפתח הפסח
com.gmail@Havaor20

לבחור באור – לפסח

מעלת הטורח לחג: " כל טורח שאדם מטריח את עצמו לכבוד יום טוב של פסח – והוא עייף ויגע
בהטורח – אזי בעסק הזה הוא הורג את כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם".
העבודה, הזיעה וההבל שעולים מהעבודה מכפרים על העוונות הכי כבדים !

חשיבות התפילה בימים אלו :

בד"כ בימים לחוצים מלאי עשיה אין אנו מתפנים לתפילה – חשוב
לגשת לכל ניקיונות החג עם הכנה ראוי, ולהקדים לכל עשייה תפילה. אין דומה מצווה עם כוונה
למצווה שאינה בכוונה . התפילה מבטאת את האמונה שלנו: שלא בכוחנו בלבד אנו פועלות ועושות
אלא רק בכוחו של בורא עולמים. אם איננו מקדימות תפילה לעשיה לעיתים אנו שוכחות בכוח מי אנו
עושות ופועלות, אפשר לשים לב שכאשר אנו באות לנקות לבד את הבית ללא בורא עולם א – ין
סייעתא דשמיא. והניקיון לא גורם התקרבות אל השם , אל האמונה ויכול לגרום מריבות בין בני
המשפחה. לכן מוגשת כאן דוגמא לתפילה שתוכל להיות לעזר לכוון את ההכנות לחג, לזכור מה טפל
ומה עיקר ?

בזכות כוחה של כל תפילה פשוטה מלב טהור (כל אחת מוזמנת לחבר במילים שלה) להציל אותנו

ממחלוקת, כעס והקפדה באותו יום. לכן, כדאי להתגבר ולאמרה מדי יום לפני ההכנות והניקיונות
לח . ג כוח הכוונה גדול הוא, כקרן לייזר העוזרת ללכת בכיוון המטרה .
סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצוב, בשעה שהיה רואה בערבי פסחים נשים עוסקות בניקוי
והכשרת הבית היה אומר " : יהי רצון שאלה המלאכים היוצאים מן קשר ( ק" בראש השנה: תקיעה
שברים תרועה תקיעה, בפסח… קרצוף, שטיפה , רחיצה, קירוד ) יעלו לפני כסא כבודך וימליצו טוב
בעדנו…"

ויש שכתבו נוסח של תפילה:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיעלו לפניך הקולות העולים מהניקיונות
השפשופים והקרצופים של הנשים המנקות את הבתים החצרות, והמרתפים מהחמץ
ומאבק חמץ .
יהי רצון שיעלו כולם לפני כסא כבודך להמליץ טוב בעד בניך ובנותיך שתמחה
חטאתם ותטהר את ליבם ותסייע להם לבל יכשלו. ותזה עליהם מים טהורים ותגאל
אותם ברחמים גמורים. אמן כן יהי רצון".

תפילה לפני ההכנות לחג הפסח:

הריני רוצה לקיים מצוות בדיקת חמץ וניקוי הבית החיצון והפנימי – בית הנפש, מכל עכירות שנוצרה בתוכי
מכל פחד, כעס, עצב דאגה, עוון ואשמה. לעשות נחת רוח לבוראנו ולעשות רצון יוצרנו, ואל יעכב שום
חטא, עוון והרהור רע את המצווה הזאת של ניקיון הבית מלעלות לרצון לפניך השם.
יהי רצון שכל עבודתי תהיה מכוונת בלתי להשם לבד ולעשות נחת רוח לפניו יתברך .
אנא, עזור לי לעבוד אותך בצורה נכונה כך שעבודתי תביא אותי לשמחה,

ככתוב: "פקודי השם ישרים משמחי לב"

עזור, לי לבער מקרבי כל חומרה בהכנות לחג הבאה מהיצר הרע
כל חומרה הגורמת לחץ, מתח כעס או עצבות. מטרתה רק להרחיק אותי ממך
הריני מכוונת שע"י עבודתי כאן בעולם התחתון, בניקוי חדרי ביתי והכנת ביתי לפסח ,
תיטהר נשמתי בעולם העליון מכל פגם ולכלוך .
ובכל עבודתי אכין את עצמי על מנת שתוכל לשרות עלי הקדושה הגדולה שמתגלה בליל הפסח
הריני מקשרת את עצמי אל סיבת הסיבות ועילת העילות בכל עבודותי לפסח
ולכן כל מה שאספיק הרי זה ברצונך, וכל מה שלא אספיק אקבל באמונה בהשגחה פרטית, באהבה, בידיעה
שכל הזמן שאני זקוקה לו באמת – עומד לרשותי ומה שבאמת חשוב שאספיק בודאי תהיה בעזרי ואספיק
בנחת וברוגע פנימי .
הריני מכוונת בבדיקת ביתי מחמץ לנקות את נפשי ממידות רעות ועבירות כמו: גאווה, כעס, בטלה, עצלות
וכבדות. כל מידה שלילית שאגלה בי בתקופה זו תקרב אותי לשלמות האמיתית שלי.
הריני רוצה לקיים "שיוויתי השם לנגדי תמיד" בכל היום כולו ,
בעבודות ובהכנות לחג לזכור שכל מה שהוא נגדי הוא בעצם ממך ואין שום כוח לאף בריה לצער אותי.

זהו יום חדש והזדמנות חדשה להזדכך ולהתקרב מחדש אליך מלכי. נקודת הכוח היא ברגע הנוכחי !
אני רוצה היום הזה רק לעשות את רצונך .
אני רוצה להגיב באמונה ובשמחה על כל מה שקורה .לי
רצוני להגביר את המידות הטובות על הרעות ולהזדהות עם הטוב שבי. נקודת הכוח היא עכשיו!
ולכן יש בי הכוח להתגבר על כל מחשבה שלילית, לזכור שאתה אוהב אותי אהבה נצחית ורוצה רק להיטיב לי

השם הטוב,

אתה מחייה אותי כל רגע וכל שניה. זה אומר שאני אהובה וחשובה לך !
עזור לי, להרגיש שיש לי תמיד ערך ! ערכי אינו נמדד ע"י הצלחות חיצוניות .
עזור לי להאמין שההצלחה האמיתית היום היא להתקרב אליך, מכל דבר ומכל מקרה!
עזור ,לי להרגיש שאני תמיד שייכת לטוב ל, שמחה ל, סבלנות ל, אהבה ללא תנאי לאמונה, לביטחון ,
לראיית הטוב לו מחשבות טובות. אני בוחרת להתמקד בטוב שבי ובמציאות .
עכשיו הכול מושלם להתקרבותי אליך !
עזור לי ל , חשוב לכוון את עצמי לתכלית ימים אלו – שהיא היציאה מעבדות ליצה"ר לחירות אמיתית של
עבדות לבוראי !
לזכור שעבד השם הוא חופשי הוא מתאוות , חופשי ממחשבות ורגשות שליליים!

http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/52/39/98-uH1rkdaOyZ.pdf

קמחא דפסחא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close