תפילה נגד עין הרעתפילה

תפילה להתרת כישופים וקשירות

יש לומר את התפילה להתרת כישופים וקשירות / תפילה להתרת קשירה אחרי קריאת פרקי תהילים:

משביע אני עליכם כל הרוחות וכל השדים וכל המזיקין וכל המקטרגים כל מיני קטרוג שבעולם שלא תוכלו ליגע בי ולא בנשמתי ורוחי ונפשי להרע או לקטרג או להסטין עלי נגד. בשמות הגדולים שזכרתי בספר תהילים.

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שתעשה למען שמך הגדול והקדוש והנורא ולמען שמהתא קדישתא דמתמשכון מכתרא עילאה ומחכמה ובינה ודעת, דינטרון ית גופי וזרועותי, ובכוח שמהתא קדישתא דמתמשכן מנצח הוד ויסוד ומלכות דינטרון ית תרין ירכוי ורגלוי וברית קיימא דילי, וכל רמ"ח אברוי, ושס"ה גידוי וערקוי בשלום.

ואהיה (יש להזכיר את השם) נשמר מכל מיני חולי וכל מיני רוח רעה משידין מלילין ולילתין ונזק ומזיקין שבעולם דדכירין שמהן ודלא דכירין שמה, וכל מיני קטרוג וכל מיני סטרא אחרא, ומלסטים ומגנבים ומשוללים וחומסים ושודדים, בין ביום ובין בלילה, בין בים ובין ביבשה.

ותן לי ברכה והצלחה בכל מעשה ידי ושלח פרנסתי ברוח ולא בדוחק ולא בצער. ויקויים בי מקרא שכתוב: השלך על השם יהבך והוא יכלכלך, ותן לי לב טהור לברכך באמת ובאהבה ובחיבה כדכתיב: לב טהור ברא לי אלקים ורח נכון חדש בקבי: ויקויים בי כל הברכות הכתובים בתורתך כדכתיב: יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונך. ישא השם פניו אליך וישם לך שלום:

(מתוך סדור השלם שערי רצון).

תפילה להתרת כישופים וקשירות / תפילה להתרת קשירה:

גוזר ומשביע אני עליכם (מי שיודע שאין בכוחו להשביע מלאכים או רוחות יאמר את הנוסח הבא: בכוח התרומה והצדקה שנתתי לתלמידי התורה ועבדי השם ובחסותו של ראש הישיבה של חסידי ברסלב, צדיק יסוד עולם  רבינו נחמן מברסלב הנחל נובע מקור חכמה)

סורו ממני כל פועלי און וכל מיני מרעים, כל הרוחות וכל השדים וכל המזיקין וכל המקטרגים, כל מיני קטרוג בעולם כל מיני קשירות בגוף נפש ורצון המסתירים ומרחקים מאור השם וצדיקיו, בכל מיני ביטול שלא תוכלו ליגע בי

(אם אומרים על מישהו/י אחר/ת יש להזכיר את שמם בלשון זכר או נקבה לפי העניין: שלא תוכלו ליגע [לזכר:] בפלוני בן פלוני ופלונית, [לנקבה:] בפוני בת פלוני ופלונית) ולא בנשמתם ורוחם ונפשם להרע או לקטרג או להסטין עליהם,

תוספת רבני הישיבה: או למשוך אותי…

אם אומרים על זכר: או לקשור את פלוני להיות קשור ככלב ולזנות עם פלונית בת פלוניתא…
אם אומרים על נקבה: את פלונית להיות קשורה ככלבה ולזנות עם פלוני בן פלוניתא…
שקשרו אותם ע"י כישוף או רוח זנונים או כל דבר כוח מיסטי או דתי אחר.

בקשה להתרת קשירה

היות שיש בחירה לכל אדם, אני מבקש לפניך ריבונו של עולם שתרחם מן השמיים ותוציא ממנו/ה את הכפייתיות של הקשר הזה, כנאמר חבלים נפלו לי בנעימים, ויפלו בחלקו נעימות בימינך נצח, להרגיש נועם השם והמצוות לחזור להיות בעל בחירה לבחור בטוב ובקדושה בעבור שהרמנו צדקה ללומדי תורתך ועובדי שמך הקדוש להרבות בתחנונים ורחמים עבור… יש להזכיר את השמות).

אתה למדתנו על ידי צדיקיך האמתיים להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד על כל מה שאנו צריכין להתקרבות לעבודת השם יתברך באמת. כי אף על פי שנתת לנו בחירה לבחור בטוב ולמאוס ברע, אף על פי כן יצר הרע רע מנעוריו וכוח הגירויים ויצר הרע גדול עלינו ביותר, ואף על פי כן לימדו אותנו הצדיקי אמת שתפילה ותחנונים מועילים על זה בעצמו, שתטה לבבנו אליך באמת. ותכף את יצרנו להשתעבד לך.

ותעזור לנו ותכריח אותנו לעזוב דרך ניאוף ורשע, ולאחוז בדרך הטוב הישר והתמים – לאחוז בדרך החיים. ובאמת אין לי שום תקוה כי אם על זה, על תפילה ותחנונים ושועה וצעקה וזעקה אליך שתקרבני ברחמיך לעבודתך באמת, ותכף את יצרי ותכניע ותשבר את תאותי, ותעשה עמי כחסדיך, באופן שאזכה לסור מרע לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד מעתה ועד עולם).

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי

שיעשה למען שמו הגדול והקדוש והנורא ולמען שמהתא קדישתא דמתמשכון מכתרא עילאה ומחכמה ובינה ודעת דינטרון ית גופי וזרועותי. ובכוח שמהתא קדישתא דמתמשכן מנצח הוד ויסוד ומלכות דינטרון ית תרין ירכוי ורגלוי וברית קיימא דילי (איברי הברית שלי) וכל רמ"ח אברוי ושס"ה גידוי וערקוי (גידים ועורקים) בשלום.

ואהיה (ויהיו… אם מתפללים עבור מישהו/י יש להזכיר שמם כאן) נשמרים מכל מיני חולי וכל מיני רוח רעה משידין מלילין ולילתין ונזק ומזיקין וקשירות שבעולם דדכירין שמהן ודלא דכירין שמה וכל מיני קטרוג וכל מיני סטרא אחרא ומלסטים ומגנבים ומשוללים וחומסים ושודדים בין ביום ובין בלילה בין בים ובין ביבשה.

ותן לי ברכה והצלחה בכל מעשה ידי, ושלח פרנסתי ברוח ולא בדוחק ולא בצער. ויקויים בי מקרא שכתוב: השלך על השם יהבך והוא יכלכלך, ותן לי לב טהור לברכך באמת ובאהבה ובחיבה כדכתיב: לב טהור ברא לי אלקים ורח נכון חדש בקבי: ויקויים בי כל הברכות הכתובים בתורתך כדכתיב: יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונך. ישא השם פניו אליך וישם לך שלום: (מתוך סדור השלם שערי רצון).

"אלוף נעורי אתה. הינטר לעולם, אם ישמר לנצח". חזק והתחזק וחדש עצמך בכל עת, והתחל מעתה לעבד את בוראך באמת. ועזב דרכיך הרעים, ומחשבותיך המגנות. ושכחי הבליך ושטיותיך. "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך", קשר עצמך באמת להשם יתברך ואל תשוב עוד לכסלה, דלו עיניך למרום וזכר אהבתך הישנה. התעוררי התעוררי, עורה נפשי עורה, "עורי עורי דברי שיר, אל תחרש ואל תשקט", הרימה קולך הערב, ופתח פיך ותוציא דבריך הנעימים לפני הקדוש ברוך הוא, פתח פיך ויאירו דבריך…

חסידי ברסלב

מומלץ לפנות ולעשות – הסרת עין הרע בעופרת והתרת כישופים וקללות ע"י חסידי ברסלב

מתקשרת היא הכלי להתנקות מכל מיני אנרגיות רעות – איך עושים את זה? כנסו מתקשרות ממולצות 

כל הזכויות שמורות לאתר התפילות – תפילה להתרת קשירה – נכתב במיוחד על ידי רבני מוסדות ברסלב לטובת אתר תפילות ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close