כללי

תפילה לזיווג הגון

תפילה לזיווג הגון

זכרו כל המתפלל על חברו – נענה קודם !

תפילה לזיווג הגון – מלקוטי תפילות (לרבי נתן מברסלב)

וחמול נא עלינו ועזרנו שיהיה זווגנו בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ותעזור לכל עמך בית ישראל ולכל יוצאי חלצינו לכל מי שצריך למצוא זווגו, שתזמין לו זווגו ההגון לו מן השמים. ולא יתחלפו הזיווגים, חס ושלום, בעוונותינו. רק תעזור לכל בני עמך ישראל שכל אחד ימצא מהרה זיווגו הראוי לו מן השמים באמת כפי שרשי הנשמות:

ובכן תרחם על כל עמך בית ישראל הצריכים למצוא זיווגם, שיזכו למצוא זיווגם מהרה, זיווגם האמיתי, זיווגם ההגון להם מן השמים, ויזכה כל אחד להתעורר אליך בשעת ההתקשרות, לזכור בהתכלית והסוף בשעת שבירת כלי חרס בעת התנאים, שיזכור על ידי זה בשער החרסית שהיה בירושלים שהוא פתחה של גיהינום, למען לא יבגוד באשתו הכשרה, ויזהר מלגרשה אפילו אם יש לו ייסורים ממנה חס ושלום, כי יזכור בעונש המר של גיהינום שינצל ממנו על ידי זה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שמי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהינום, וצריך לקבל באהבה.

וכן יזכיר את עצמו שאם תהיה אשה טובה כרצונו, שיהיה זהיר וזהיר מלהרבות תאותו חס ושלום ויזכור שיש גיהינום, ויחמול על עצמו ויקדש את עצמו בזווגו בתכלית הקדשה כראוי לאיש ישראלי.

 ויזכור ולא ישכח עונש המר של גיהינום שבא על פגם הברית חס ושלום רחמנא לצלן.

רחם עלי ועל זרעי ועל כל ישראל, ותסבב ברחמיך סבות לטובה, באפן שנזכה למלט ולהציל נפשנו מן הגיהינום ומכל מיני עונשים ודינים בזה ובבא, כי "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך".

חוסה עלינו כרוב רחמיך והצילנו מזעמך, "שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי".

חוס ורחם וחמל עלינו בזכות וכח הצדיקים אשר קרבונו אליך ברחמיך.

"הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה, ואל תאטר עלי באר פיה. ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי. ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני. קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני. השיבני ואשובה כי אתה [יהוה] אלהי. השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *