תפילה

תפילה לתפילין לבנות ישראל עבור אבא אחים או הבן זוג

בת ישראל בת של מלך – ראוי שגם בני ביתך יהיו מלובשים בכבוד בכתרי המלך הם התפילין הקדושים!

תפילה להנחת תפילין – תפילה מיוחדת לבנות ישראל

ריבונו של עולם תזכה את אבי מורי ____ בני / אחי / בן זוגי ______ לקיים מצות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, כראוי לשמוח ולגיל ולשוש מאד כשבן ישראל זוכה להתעטר בעטרת תפארת התפילין הקדושים והנוראים מאד שהם כתרי דמלכא, יהיה נמשך עליהם קדושה גדולה ועצומה, על ידי הנחת תפילין הקדושים והנוראים מאד מאד. ויהיה נמשך עליהם קדושת התפילין משורשם העליון בקדושתך העליונה, עד שיזכו לדבקות גדול אליך באמת על ידי מצות תפילין.

ויזכו להניח בכל יום תפילין כשרים וקדושים מסופר הגון וצדיק אמתי. ויהיו נכתבין בקדושה גדולה ובכונה עצומה ונוראה כראוי, לכוון בשעת כתיבת התפילין ותקונן וכתיבת הפרשיות ותיקון הבתים והרצועות, ותפירתן בגידין וכל תיקוני התפילין, הכל יהיה נעשה על צד היותר טוב ונאות כפי דיני התורה הקדושה, ויהיו התפילין שלהם כשרים תמיד בכל פרטי דיניהם ונאים ביותר בתכלית הנוי והיופי, וקדושים בתכלית הקדושה, כראוי ונאה לכל בן ישראל להיות מעוטר בכתרים נאים ומכובדים כראוי לבן מלך. לתפילה המלאה כנסו תפילה להנחת תפילין לבנות ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *