הילולת צדיקיםחגיםלג בעומרתפילה

תפילה על ציונו של הרשב"י או ביום ההילולא | לבחור באור

תפילות נשים ליום הילולת הרשב"י.

מתוך התפילות המיוחדות והנפלאות של חווה שמילוביץ – אתר לבחור באור.

תפילה על ציונו של הרשב"י או ביום ההילולא

בס"ד

עזור לי להדבק באורו של הרשב"י
אורו של הרשב"י הקדוש גדול כ"כ עד שמגיע למקומות
הרחוקים והנמוכים ביותר,
כשם שאור השמש מאיר לכל המקומות-
כך כמה שצדיק גדול יותר הוא מסוגל לאהוב רשע גדול יותר,כי אורו הרב יורד ומאיר אפילו לרשעים!
כפי שמשה רבנו בחטא העגל היה מוכן באמת ובתמים למסור את נפשו בשביל הגרועים ביותר
ואף שחטאו חטא נורא ככתוב "חטא העם הזה חטאה גדולה"
אעפ"כ ביקש "אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך!" שהיה מוכן למסור נפשו בלבד שלא תפגע
בשערה מראשו של בר ישראל ואף הפחות שבפחותים!
וכן גם הרשב"י שהוא נשמת משה רבנו
ולגודל אורו הרי הוא מאיר את המקומות הנמוכים ביותר עד בחינת הוד שבהוד
ונתת כוח גדול בנשמתו של הרשב"י שיכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין!
כי צדיק כזה שאוהב כל יהודי כ"כ אזי מידה כנגד מידה-
יש ביכולתו לעורר את אהבתך עליו עד שעל כל פשעים תכסה אהבה–
ויכול רבי שמעון לפעול ולפטור את כל העולם כולו מדין!
כי אחרי שיצאו וחזרו שנית -רבי שמעון ובנו למערה, למדו מחדש לאהוב כל יהודי באשר הוא.

ולכן עזור לי להיות דבוקה באור האלוקי המאיר ביום הילולא,
כי כל יהודי מסוגל להתקרב אליך מכוחו של ר' שמעון
והמקום(מירון) מסוגל ביותר לגילוי אור האלוקות מכוח אורו של הרשב"י המתגלה שםץ

וביום זה ל"ג בעומר- גדולה ונשגבה דרגתו המיוחדת
שהוא בבחינת מתן תורה של תורת תורת הנסתר
כמו שנתת לנו את תורת הנגלה ע"י משה רבנו ,

כך ע"י רשב"י הקדוש גילת לנו ונתת לנו את תורת הניסתר בבחינת קודש קודשים של התורה.
ובכל שנה ושנה אתה משפיע לנו ביום זה אור גדול של פנימיות התורה,
וכל אחד יכול להמשיך על עצמו מקדושת היום,
ולקבל את הארה של תורת הנסתר,אשר ממנה אנו חיים ובכוחה יוצאים מן הגלות.
כאשר אמר ר' ברוך ממז'יבוז "כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכרנו..
ואתה רבי שמעון ממך ידענו להכיר את ה'"
רבי שמעון האיר לנו שאתה אבינו ואנו נקראים בניך.
הוא האיר, חידש וחיזק את גודל האהבה .

זכני שאני עכשיו על ציונו של הרשב"י הק' (או ביום ההילולא שלו)
בזכות וכוח נשמתו זכני להרגיש את הרחמים הגדולים שאתה מרחם עלינו,
את האהבה הגדולה והיתרה שאתה אוהב וחומל עלינו.

וביום זה זכני לשמוח שמחה אמיתית הנובעת מעומק הרגשת הלב
את אהבתך ורחמיך עלי באופן אישי ועל עמ"י באופן כללי.
תן לנו רוח של שמחה כשם שיש על ציונו הקדוש בלילה זה-עורר בי הרגשה עילאה זו!
ובזכותה אזכה להתפלל אליך בעיצומו של יום על כל צרכיי וצרכי עמ"י-
וכל אחד מאיתנו יזכה להיות שליח לעורר את אורו של הרשב"י
ולהמשיך בזכותו הנהגה של רחמים לעולם!

הדרכה מעשית ללג בעומר / ר. חווה שמילוביץ

תפילות נוספות :

כנסו – סגולת ח”י רוטל

הסגולה שמצליחה !

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *