תפילה נגד עין הרע

פרקי תהילים ותפילה נגד עין הרע כישופים ואנשים רעים