שובבי”ם

תפילה לתיקון היסוד – לימי השובבי”ם

הבן איש חי זצוק”ל זיע”א – לשון חכמים חלק שני תיקון היסוד תיקון היסוד נכון לאומרו ביום תשעה לחודש תשרי, גם בכל ליל שישי של ששה שבועות שובבי”ם באשמורת הבוקר, וגם בכל שבוע שישי של שבעה שבועות ימי העומר. וכן יזהר ללמוד לימוד זה ביום שיראה קרי, חס ושלום, אחר הטבילה, וזה תוארו: קְחוּ עִמָּכֶם דְּבָרִים וְשׁוּבוּ אֶל ה’ אִמְרוּ …

כנסו לומר תפילה