Tag Archives: הודיה

יוצרים רוחניות | תפילת הודיה – ריבונו של עולם תודה

תפילה לזוגיות טובה

יוצרים רוחניות : תפילת הודיה: ריבונו של עולם – תודה! על ידי פלונית ששלחה את התפילה הנפלאה בעילום שם. תודה לכל המשתתפים ביצירות הרוחניות הנפלאות שהם זיכוי הרבים גדול ונפלאה מאד ! תפילת הודיה: ריבונו של עולם – תודה! ריבונו של עולם, תודה, תודה על כל מה שאתה עושה עבורי. גם על הצער, גם על האושר: כל מה שבא ממך …

כנסו לומר תפילה