Tag Archives: חנוכה

סדר הדלקת נר חנוכה | תפילה לחנוכה

תפילה לחנוכה, סדר הדלקת נר חנוכה,ברכות לחנוכה

סדר הדלקת נר חנוכה – להורדה והדפסה. סדר הדלקת נר חנוכה : ימי החנוכה הם ימים של אור ושמחה ניסים ונפלאות, בימים אלו אפשר להמשיך אור האמונה כוח והתחזקות בשמחת היהדות ללב, ולפעול בתפילות – ישועות לכל השנה כולה, ולא סתם ישועות אלא אמיתים שמתקיימים לאורך זמן. בנרות החנוכה גנוז האור הגנוז של שבעת ימי בראשית, וכדי לזכות לזה יש לסובב סביבונים …

כנסו לומר תפילה