Tag Archives: לבחור באור

תפילה לזיווג | אתר לבחור באור

תפילה לזיווג הגון

תפילה לזיווג | אתר לבחור באור – חוה שמילוביץ. לאחר בקשות רבות עבור תפילה לזיווג הגון, אני מפרסמת תפילה חדשה שממש כתבתי אתמול לא ערוכה עדיין, אבל שיהיה במיוחד לט"ו באב מוקדש באהבה לכל אלו שמחכות לזיווג האמיתי שלהן תזכנה במהרה ובנקל! תפילה לזיווג: אבי הרחמן והמיטיב, מזווג הזיווגים הנני פונה אליך בבקשה ותחינה שתזכה אותי להקים לך בית נאמן …

כנסו לומר תפילה

תפילה לחג האהבה | חוה שמילוביץ

תפילה לחג האהבה | חוה שמילוביץ – אתר לבחור באור בט"ו באב שנקרא חג האהבה אני רוצה שוב לפתוח את ליבי לאהוב את עצמי מחדש לאהוב את עצמי אהבה מעשית אהבה חזקה אהבה שתייצר נאמנות גדולה לצרכי נשמתי אהבה עצומה שתתגבר על כל המניעות המונעות ממני לתת לעצמי את כל המזון שאני זקוקה לו אהבה כזו שלא תיטוש אותי לעולם …

כנסו לומר תפילה

תפילה לאהבה בט"ו באב | חוה שמילוביץ

תפילה למציאת אבידה

תפילה לאהבה בט"ו באב מאתר לבחור באור | מאת חוה שמילוביץ. תפילה לאהבה בט"ו באב בס"ד אוהב עמו ישראל זכני לפתוח את ליבי לאהבה ראשית לפתוח את ליבי להרגיש ולהכיל את אהבתך העצומה אל כל אחד מבניך ושנית להרגיש את אהבתך אלי ואח"כ זכני להרגיש את האהבה שלך זורמת דרכי ומוקרנת לכל מי שמסביבי זכני לראות את העולם מתוך מבט …

כנסו לומר תפילה

תפילה לחודש אב – חוה שמילוביץ | לבחור באור

תפילה לחודש אב – חוה שמילוביץ | לבחור באור. אנא ממך, השם הטוב גואל חזק- עזור, שחודש אב יתהפך לנו ממש מחודש של  אבלות להיות אב של החודשים , אב לשמחה ,שיהיו בו שמחות יותר מכל החודשים! ואז יתקיים בנו "שמחנו כימות עיניתנו", שיהיה החודש המרכזי של השמחה. בזמן גלותנו, עזור לי, לשמור טוב על עצמי ועל ילדיי, בימים אלו שמידת הדין שולטת, תפילה …

כנסו לומר תפילה