Tag Archives: תיקון הכללי

תפילה לתיקון היסוד – לימי השובבי"ם

הבן איש חי זצוק"ל זיע"א – לשון חכמים חלק שני תיקון היסוד תיקון היסוד נכון לאומרו ביום תשעה לחודש תשרי, גם בכל ליל שישי של ששה שבועות שובבי"ם באשמורת הבוקר, וגם בכל שבוע שישי של שבעה שבועות ימי העומר. וכן יזהר ללמוד לימוד זה ביום שיראה קרי, חס ושלום, אחר הטבילה, וזה תוארו: קְחוּ עִמָּכֶם דְּבָרִים וְשׁוּבוּ אֶל ה' אִמְרוּ …

כנסו לומר תפילה

תיקון הכללי

תיקון הכללי

תיקון הכללי עשרה מזמורי תהילים שגילה רבי נחמן מברסלב לתיקון על הוצאת זרע לבטלה והיא תיקון הברית וחשוב לאמרו באותו יום, לטבול כמה שיותר מוקדם במקווה – קראו עוד על ההבטחה של רבי נחמן בקישור הבא – התיקון הכללי. נ.ב התפילה שאחרי התיקון הכללי – אין חובה אבל חשוב וטוב לאמרה. תיקון הכללי הוציאו מההעלם אל הגלוי, אדמו"ר וכו' וכו' מורינו …

כנסו לומר תפילה