כללי

ברכת האילן

מהי האגדה של ברכת האילן ? ומה הנמשל היוצא ממנה ? לפניכם מקורות ופירושים על ברכת האילן וגם תפילה נפלאה לברכת האילנות.

ברכת האילן

המקור לאגדה הנקראת ברכת האילן הוא בעצם מגיע אחרי דיברי תודה של גדולי ישראל המובא (במסכת תענית דף ה:) על ירמיה הנביא הזועק על שתי רעות שעשה עם ישראל להשם אלוקיו:

עזבו את האמונה בהשם יתברך ותורתו הקדושה, שהם מקור מים חיים, לחצוב להם (עם ישראל מחפשים אחר אמונה כוזבת) בארות בארות נשברים (אמונה והשקפות של הבל ושקר – שאין בהם תועלת לא בעולם הזה ולא לעולם הבא), כי עברו איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וגו' ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלא יועיל!

כי הוו מיפטרי מהדדי (לאחר שנפגשו רב יצחק ורב נחמן ושוחחו שעה ארוכה בדברי תורה אלו. כשנפרדו, ביקש רב נחמן מרבי יצחק) א"ל ליברכן מר (ברכני רבי) אמר ליה (השיב לו רבי יצחק) אמשול לך משל למה הדבר דומה :

לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקין, וצילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו ושתה ממימיו, וישב בצילו.

וכשביקש לילך אמר: אילן אילן במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין? הרי פירותיך מתוקין. שיהא צילך נאה? הרי צילך נאה. שתהא אמת המים עוברת תחתיך? הרי אמת המים עוברת תחתיך.

אלא יהי רצון – שכל נטיעות שנוטעין ממך, יהיו כמותך.

אף אתה (אמר רבי יצחק לרב נחמן) במה אברכך? אם בתורה, הרי (יש לך) תורה. אם בעושר – הרי (יש לך) עושר, אם בבנים – הרי (יש לך) בנים…

אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך (ילדיך) כמותך:

(תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה)

פירוש – ברכת האילן

הברכה שניתנה לרב נחמן קשורה לדיבר הנביא ירמיה שעם ישראל בגד באלוקיו – כי כל הברכה היא בעצם לא על העץ עצמו אלא שיהיו נטיעותיו הם ילדיו של רב נחמן כמוהו (הנמשל לעץ המבורך בענפים וצל זה מידות טובות ואמונה, מים נמשלו לתורה, פירות אלו המעשים טובים, פירות מתוקין אלו החידושי תורה המתוקים מדבש ונופת צופים), אזי ברכתו של רבי יצחק הייתה שאכן רב נחמן עצמו מבורך – לכן ברך שיהי רצון שיהיו צאצאיו כמוהו – מלאים חידושי תורה מתוקים עם יראת שמיים ומידות טובות ואמונה, זאת בעצם הברכה והמשל של העץ שבסיפור.

האגדה היא משל שהברכה המשמעותית ביותר שניתן לברך אדם – היא שהצאצאים שלו ימשיכו בדרכו ואמונתו.

ברכת האילנות

היוצא בימי ניסן ורואה אילני מאכל שמוציאין פרח, מברך:

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בִּרְיוֹת טובות (ואילנות טובים) כדי להתנאות בהן בני אדם:

ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה, ואם איחר מלברך עד שגדלו הפירות, לא יברך עוד. אבל קודם שגדלו, יכול לברך אפילו אם לא בירך בפעם הראשונה שראה את הפרחים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *