ספר תהילים

תהלים לכל הישועות

ספר תהלים

מעלת ספר תהלים, מסוגל להביא להתעוררות והתלהבות ודבקות בה’ ואשר יכול כל יהודי באשר הוא – לשאוב ממנו הרבה עידוד וביטחון ואמונה בזמנים ונסיונות קשים, כדברי הנוב"י (או"ח ס’ ל"ה) “וידבק מאד בשירות ותשבחות של דוד המלך עליו השלום שזה דבר גדול להלהיב בלב האדם אהבת הבורא יתברך שמו”, וכל זאת משום שספר התהילים כולו יראת שמים.

לשון השל"ה הקדוש (דף רנ"ז): “מי שחשקה נפשו להידבק בו ית’ ובשבחו אז ידבק עצמו בספר התהילים. וכבר אמרו רז”ל שהתפלל דהע"ה (דוד המלך עליו השלום) שיאמרו זמירותיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות… ואשרי האיש אשר אומר תהילים בשירה ובשמרה בשמחה ובכוונת הלב".

"כי אין לנו דבר גדול יותר מספר התהילים שכולל הכל, שבחים רבים להשי"ת ומזמורים רבים להתעוררות לתשובה ובקשת מחילה וסליחה. הכל מיד ה’ השכיל, חברו דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש, והאומר תהילים הוא כמתפלל והוא ג"כ כעוסק בתורה, כי כבר ביקש דוד המלך עליו השלום שיהיו מקבלים שכר הקוראים בתהילים כעוסקים בעומק התורה בנגעים ואהלות" (עמוד התשובה רכ"ט)

כל אחד ואחד מישראל – יכול למצוא את עצמם בספר תהלים, כלשון רבי נתן מברסלב : וצריך כל אחד לראות שימצא את עצמו בכל מזמורי התהילים ובתוך כל התחינות ובקשות וסליחות וכדומה.

ובקלות יכולין למצוא את עצמו בתוך כל התחינות והבקשות ובפרט בתהלים, שנאמר בשביל כלל ישראל ובשביל כל אחד ואחד בפרט.  וכל אדם כל מלחמות היצר שיש עליו, וכל מה שנעשה עימו, הכל מבואר ומפורש בתהילים, כעיקרון נאמר למלחמות היצר הרע וחילותיו , שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם אשר רוצים למנעו מדרך החיים ולהורידו לשאול תחתיות אם לא ישמור עצמו מהם . ורק על עניין מלחמה זאת נתייסד כל ספר התהילים, כעיקר כלל ושורש ויסוד של כל העצות להתקרב להשי"ת הוא רק אמירת תהילים שארי תחינות ובקשות והתבודדות , לפרש שיחתו בינו לבין קונו לבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו ית’ ורק על ידי זה זוכין לנצח המלחמה".

המהר"י חיון בהקדמתו לספר התהילים סיכם את כל המעלות והתועלות לקורא בספר התהילים ואלו הם:

א)      כי בו ימצא האדם הילולים רבים להלל את השם בהם. וידמה בזה למלאכים המקדשים והמהללים אותו . ולכן רוב שבח השם ותהילותיו שאנחנו משבחים ומהללים אותו יצאו מספר זה.

ב)      על ידי ספר זה מכיר האדם את דרכי הנהגת השם בעולמו באמצעותם יכיר מעלות השם וגדולתו כי הפעולות מורות אל הפועל ואין לנו דרך לדעת את השם אם כי מצד פעולותיו (כי מהותו לא יושג זולת לעצמו)

ג)       כי בו ימצא האדם תפילות ותחנונים להתפלל ולהתחנן בהם להשם על כל צרה וצרה בכלל ובפרט.

ד)      כי ממנו ילמד האדם הידיעה האמיתית במציאות האלוקים, והשגחתו על כל ברואיו וגמולו לטובים ועונשו לרשעים, והישארות הנפש ששכרה בעולם הנשמות.

ה)     כי ממנו ילמד האדם מידות חשובות ואופן עשייתן על שיהיה שלם בחלק העיוני והמעשי.

כי בשניהם כיוון ה’ יתברך בתורתו האלוקית להשלים את האדם.

ו)        כי ממנו תתאמת הנבואה, ותתאמת ידיעת הנביא הדברים העתידים טרם היותם

ז)       כי ממנו יתנחם האדם בראותו מעלות ישראל בזמן הגאולה, והשבת השכינה לציון ובניין ירושלים.

ח)     כי ממנו ילמד האדם דרכי תשובה והנה הם מבוארים במזמורים רבים מזה הספר, ותפילות רבות אשר יתפלל בעל התשובה להשם שימחול עוונותיו.

ט)     כי בכל מזמור ומזמור מזה הספר יש סגולה יקרה ותועלת גדולה לקורא אותו. כמו שנתבאר בספר שימוש תהילים המיוחס לרב האי גאון.

 

תהלים לכל הישועות

 

מחכה לבן/ת זוג ? קראו מזמור קכ"א

לזיווגים – סגולה נפלאה מאת "בני יששכר" (רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל) לקרוא מזמור קכ"א (שיר למעלות) ארבע פעמים ביום. כמו כן טוב לקרוא מזמורים ל"ב, ל"ח, ע', ע"א, קכ"ד, נ"ה.

למי שיש לו אויבים המעיקים עליו – לקרוא מזמורים י', מ"ח, צ"ד.

למי שעומד לפני דין ומשפט – טוב לומר מזמורים ד', כ'.

לפני ראיון עבודה או פגישה חשובה – סגולה נפלאה לומר מזמורים ח', ע"א, ע"ב, ע"ח.

למי שאבדה פרנסתו – סגולה מועילה לומר מזמורים מ"א, מ"ב, מ"ג.

לפחדים, חרדות ולחצים נפשיים – סגולה נפלאה ביותר לאחוז בקבוק מים בשתי הידיים ולומר מזמור צ"א שבע פעמים ברציפות. בסיום יש לפתוח את הבקבוק, לברך ברכת "שהכל נהיה" ומיד ללגום מהמים שבע לגימות. כך לעשות בבוקר, בצהריים ובערב לפני השינה. יש להמשיך ולשתות את המים עד תום.

למי שנפגע בעין רעה – יש לומר מזמור ל"א בכל יום בבוקר ולהביט אל השמים.

להצלחה במסחר ובעסקים – סגולה מועילה לומר מזמור כ"ט בכל יום בזמן שחרית.

למקשה להרות ולזרע של קיימא – סגולה לומר מזמורים ק"ב, ק"ג (הרב יצחק כדורי זצוק"ל).

למפלת נפלים – מי שהריונותיה אינם מוצלחים תאמר מזמור א' בכל יום בבוקר, ואם נפקדה להריון תאמר זאת שלוש פעמים בכל יום.

לבריאות הגוף – טוב לומר מזמור פ"ד בכל יום ולתת צדקה.

לנמצא בסכנה ובצרה – לומר מעומק הלב ובכוונה גדולה מזמור כ"ו.

לשלום הבית – על האשה והאיש לומר מזמור צ"ח בכל יום כולל שבת.

להלל להודות ולשבח את הבורא על חסד שנעשה עמך – לומר בשמחה רבה מזמור ק"נ.

למי שיוצא לדרך ארוכה ורחוקה – לומר מזמור ל"ד ביום הנסיעה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תבדקו גם
Close