תפילה חזקה לנסים מיידית – עם הרבה תפילות ורק בעזרת השם !

זקוקים לניסים? תנסו את תפילה חזקה לנס, תפילה המסוגלת לנסים ונפלאות ובע"ה השם תראו ישועות. זה לא בטוח כי השם לא עושה ניסים לכל אחד וגם זה מוריד מהזכויות של האדם אבל כמה שיותר תשכנעו ותתפללו על זה תזכו לרחמי שמיים ותוכלו להיושע בקורב אמן לכל עם ישראל – תנו לייק ותגובה או תוסיפו תפילה משלכם!

תפילה חזקה לנסים | ליקוטי תפילות רבי נתן מברסלב

ריבון העולמים, אדון כל, אשר גילית אלהותך ואדנותך בעולם על ידי אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ועל ידם נתגדלת ונתקדשת מדור לדור, עד אשר זכינו לקבל תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. ואז ראו כל העמים, וכל הגויים, את גדולתך וגבורותיך, אשר הרבית לעשות עמנו נסים נפלאים ונוראים ביציאת מצרים, וקריעת ים סוף, ומלחמת עמלק, עד אשר נתגלה אלהותך לכל באי עולם, וראו רחוקים את גבורתך. עד שבא יתרו (שהיה כומר הגדול ביותר שעבד כל העבודות זרות שבעולם) והודה באמת – ונתגייר באמת, ואמר: "כי עתה ידעתי כי גדול יהוה ואדוננו מכל האלהים", ואז נתעלה ונתגדל ונתקדש שמך למעלה ולמטה, כי זה העיקר.

כן תעשה עמנו, בימינו, ועם (שם האדם שמתפללים עבורו/ה _________) נסים ונפלאות גדולות ונוראות (בפרט – פה יש להזכיר את הנושא, אם זה רפואה או ישועה אחרת בממון וכיוצא ______________), ותוציא אותנו מן הגלות המר הזה בגשמיות וברוחניות, מגלות הגוף ומגלות הנפש. ותמהר להוציאנו מכל החמישים שערי טומאה. ותפדנו ותגאלנו ותצילנו מכל מיני פגם הברית, מפגם הדעת, ותכניסנו ברחמיך מהרה לכל החמישים שערי קדושה ואמונתך.

ועל זאת באתי להפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי. "גדול העצה ורב העליליה". עושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר, ואין דבר נמנע ממך, הן "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה". ואתה רופא נאמן ורחמן אמת, ובידך הכל "ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל". ומי יאמר לך מה תעשה, על כן "על משמרתי אעמדה", ואזעק ואשוע ואצעק אליך תמיד, עד שתחנני ותמתיק מעלי (או להזכיר פה – את שם האדם שעובר ייסורים_______) את הייסורים, כי כל הרפואות הם על ידי מרירות, אבל גם זה מעט המרירות קשה לי לקבל ולסבול, כי לפי עוצם חוליי וחלשותי ומכות נפשי האנושות מאד ופזור דעתי, אי אפשר לי לסבול שום מרירות כלל:

אף על פי כן על רחמיך הרבים אני בוטח, ועל חסדיך אני נשען, ולישועתך אני מצפה, ולסליחותיך אני מקווה, שתעשה עמי כחסדיך ונפלאותיך הגדולים והנוראים, ותמלא עלי רחמים, ותעשה עמי נסים ונפלאות גדולות ונוראות, ותצייר בעצמך האור הבא מלמעלה בבחינת ברכה ושלום וחיים וטוב. וימשך עלינו האור הקדוש מלמעלה לברכה ולא לקללה. כמו שכתוב: "הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה". ויקוים מקרא שכתוב: "ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם. ויהפך יהוה את הקללה לברכה… (כי השם אוהב אותנו ואותי בכלל עמו ישראל)…

תפילה חזקה לנס – יכולה להצליח כשלא שוכחים ומודים על הטוב..

ואתה גומל עמי בכל עת. מה רב טובך אשר עשית עמי. "מה אשיב ליהוה כל תגמולוהי עלי". אלו כל הימים דיו וכל אגמים קלמוסין, ובני אדם לבלרים ולשונות מקלסים, לא יספיקו לבאר ולספר אחת מני אלף ורבבות, רבוי הטובות והחסדים וההצלות והישועות הגדולות והנוראות, נסים רבים ונפלאות, פלאי פלאי פלאות, אשר הפליא חסדו עמנו אדון הצבאות, אשר הציל נפשנו מכל התלאות וההרפתקאות. "רבות עשית אתה יהוה אלהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר".

על כן בודאי חובה עלי בכל עת לזכור טובותיך וחסדיך להודות ולהלל ולברכך לשמך, בהתעוררות גדול ובתשוקה וחשקה וחפצה וחמדה גדולה לשמך ולעבודתך באמת ובאמונה, בקדושה ובטהרה גדולה. עד שימשך ההתלהבות הלב לתוך רגלי, עד שאזכה להרים את רגלי בשמחה גדולה, ואזכה לריקודין דקדושה בשמחה גדולה. ובפרט בשבתות וימים טובים, וימים שעשית בהם ניסים לישראל.

להודות ולהלל על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים. "במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום", מי יפאר מי יהדר מי יהלל מי ימלל, מי ישבח מי יספר אחת מני אלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. לא יספיקו כל אילי נביות לבאר נקדה אחת כטפה מן הים, מכל רבוי הטובות והנסים והנפלאות גדולות ונוראות שעשית עמנו, עם כל אחד ואחד מישראל בפרטיות, אשר הוצאת אותנו מכל הטמאות ומכל הזהמות, וקרבתנו ברחמיך לשמך הגדול.

ואלו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנו מספיקים להודות לך, ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש את שמך מלכנו, על אחת מאלף, אלף אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים הטובות נסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד בפרטיות. לא כזדוני וכרע מעללי גמלתני, כי אם כחסדך לבד. כחסדך החייתני וחשבת מרחוק להטיב אחריתי. וקרבתני מלכי לשמך הגדול והקדוש. ומה יוסיף עוד עבדך לדבר לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי, ואתה את עבדך ידעת.
אתה "מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון. להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו", ואתה משפיל גאים ומגביה שפלים. ואתה מלא רחמים עלינו ועל כל ישראל תמיד, בכל עת ובכל רגע, ואתה עושה נפלאות גדולות לבדך כי לעולם חסדך, "עושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר", כאמור "אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו. יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם, כי ליהוה מצוקי ארץ וישת עליה תבל.

הלואי ויהי רצון – שבאמת התפילה חזקה לנס שאמרתם תועיל לכם במהרה – אמן.

תנסו  עוד תפילות – בנושא תפילה חזקה לנסים

יוצרים רוחניות | יש לכם תפילות או ברכות איחולים משלכם?

שלחו אלינו ותזכו את הרבים לזכות על ידי התפילות שלכם

לניסים ונפלאות, והרבה ישועות לכל עם ישראל – עד בלי די, ואמרו: אמן!

שבעזרת ה’ כל אחד ואחת מאתנו יקבל את ישועה הפרטי שלו.

תרשמו את התפילה שלכם בתגובות – ושתפו עם חברים לזכות את הרבים.

או תשלחו אלינו greeting148@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *