תפילה להצלחה במבחן של החיים

תפילה להצלחה במבחן של החיים !

נכתב ע"י תלמידי ישיבת ברסלב מאיר – על פי ליקוטי תפילות ברסלב

רבונו של עולם.., זכני זכני, רחמני רחמני, חונני חונני, החזירני בתשובה שלמה לפניך. "השיבני ואשובה כי אתה אלקי", תן לי תקוה ולא אובד, תן לי רוח והצלה אמתיית רוח והצלה נצחיית, תן לי דבור של תשובה אמתיית.

חוס וחמל עלי למען שמך.., ראה עמידתי דל ורק וחסר, פגום ומקולקל ונשחת מאד, מבולבל ומטורף מאד (ולחוץ מאד, לפני המבחן ב….  – יאמר ויוסיף במילים שלו על איזה מבחן מדובר ומה מלחיץ לפני המבחן…).

הצל ספינה המטורפת בים באין עוזר וסומך.., הצילני נא ברחמיך הרבים, הושיעני נא אבי אב הרחמן,

הצליחני נא הצלחה האמתיית, הצלחה הנצחיית, שאזכה מעתה להצליח בזה העולם הצלחה הנצחיית – שאזכה להרויח רוח האמיתי מה שאפשר להרויח בזה העולם בלי שיעור וערך ומספר, עזרני להיות כרצונך הטוב באמת, מעתה ועד עולם !

אנא נורא קדוש, מלא רחמים רבים, זכנו לצעוק אליך באמת מעומק הלב מעמקי עמקים, כאשר אנחנו צריכים לקרוא אליך עתה, כאשר נגלה לפניך אדון כל, את כל נגעי לבבנו של כל אחד ואחד בפרטיות. כי אתה יודע כמה התכוננתי למבחן (או כמה לא) וכולי האי ואולי , מי יודע איזה שאלות יהיו , אם אני יזכור את התשובות ואם לא …

ריבונו של עולם, בבקשה תעזור שתהיה לי אמונה ובטחון – שהכל לטובה וכל הברכה והפרנסה רק מאיתך. והעיקר לעבור את הניסיונות של החיים בלי לחץ כמו שאמר דוד המלך למה קודר אלך בלחץ אויב – כי הלחץ הוא האויב הכי גדול של האדם, המבלבל ומשתק את המחשבה מלזכור ולחשוב ישר ונכון, מה התכלית וכו', והלחץ מרחיק משמחה – [שם מח] שהיא עיקר דביקות המחשבה בך יתברך, שזכינו לקיים תורה ומצוות ולהכיר אותך תורתך ומצוותיך הנעימים והטובים המביאים לתכלית האמיתי והנצחי.

ותתקננו בעצה טובה מלפניך, ותשפיע ברחמיך עצות טובות בעולם. ותציל אותי ואת כל עמך ישראל מספקות ובלבולים, שלא יפלו עלינו ספקות בשום דבר שבעולם, רק תמיד נזכה במהירות ובנקל לעצות שלמות, עצות אמתיות, כרצונך הטוב, בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון, באופן שנזכה להצליח הצלחה האמתיית והנצחיית, בזה העולם העובר, לילך בדרכיך הטובים, ולהתקרב אליך באמת ובלב שלם, ונזכה לקים עצותיך האמתיות והנכונות, "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני":

ותרחם עלינו אבינו אב הרחמן, ותשלח לנו איש תבונות שיש לו נשמה קדושה, שיהיה לו כח לדלות ולשאוב לנו עצות קדושות עצות עמוקות, כמו שכתוב: "מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה". ותעזר לנו בזכות וכח הצדיקים האמתיים, שנזכה להמשיך המשכת רוחניות אלהות לתוך צמצומים. ותעזרנו ברחמיך שנזכה על ידי מעשינו הטובים לצמצם ולברא צמצומים וגופים קדושים, שיהיו כלים מכשרים לקבל לתוכם המשכת רוחניות אלהות בקדושה גדולה כרצונך הטוב. ונזכה לברוא בכל עת עולמות ובריות חדשות קדושות וטהורות, ולהמשיך תמיד רוחניות אלהות לתוך צמצומים קדושים.

ואתה ברחמיך תשפיע מזון ופרנסה לכל הנבראים והנוצרים והנעשים, כי אתה זן ומפרנס ברחמיך וחסדיך הרבים מקרני ראמים ועד ביצי כנים, ולכל הנבראים שבעולם אתה נותן פרנסה תמיד בטובך הגדול, כמו שכתוב: "נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו".

הרחמנות מכל הרחמנות הוא מה שאתה חושב מחשבות בכל עת ורגע לבל ידח ממך נדח לעת התחיה, שאז יהיה עקר יום הדין הגדול והנורא, אשר אפילו כל הצדיקים הגדולים האמתיים חרדים וזוחלים ממנו.

ועיקר הרחמנות והישועה וההצלחה והתקוה הוא מי שזוכה לקבל ישועה ורחמים להצליח על ידי זה לעת ההוא, שהוא עת התחיה, בעת שאתה עתיד להחיות מתים ברחמים רבים. אשרי הזוכה לרחמנות אמתי הזאת, אשרי המחכה בעולם הזה כל ימי חייו וכל שעותיו ורגעיו לזכות לזאת הרחמנות, שהוא עיקר התכלית מכל ימות עולם. וחוץ מזה הכל הבל ורעות רוח:

תפילה להצלחה במבחן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *