תפילה להצלחה במשפט

תפילה להצלחה במשפט | עומדים לקראת משפט, מפחדים? תאמרו תפילה להצלחה בבית המשפט עם אמונה ובטחון שהאמת והצדק ינצחו ויומתקו הדינים הקשים.

תפילה להצלחה במשפט

נתחיל בזה שטוב לומר כמה פרקי תהילים להצלחה במשפט.

א לַמְנַצֵּחַ עַל הַשְּׁמִינִית מִזְמוֹר לְדָוִד:
ב הוֹשִׁיעָה יְהוָה כִּי גָמַר חָסִיד כִּי פַסּוּ אֱמוּנִים מִבְּנֵי אָדָם:
ג שָׁוְא יְדַבְּרוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ שְׂפַת חֲלָקוֹת בְּלֵב וָלֵב יְדַבֵּרוּ:
ד יַכְרֵת יְהוָה כָּל שִׂפְתֵי חֲלָקוֹת לָשׁוֹן מְדַבֶּרֶת גְּדֹלוֹת:

תפילה להצלחה במשפט

ממוקד התפילות של חסידי ברסלב:

סגולה להצלחה במשפט – להחזיק מזוזה כשרה ומהודרת בזמן המשפט ועריכת הדין !

פרקי תהילים ותפילה מליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב להצלחה במשפט.

"ועוז מלך משפט אוהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. כי ממך הכל ומידך נתנו לך".

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא". ונאמר: "להגיד כי ישר יהוה, צורי ולא עולתה בו". "ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקך".

ריבונו של עולם : תבטל ותיטול ותיקח מכל שלוחי הדין את כוח המשפט והדין שמסרת להם. ותאמר למלאך הרף ידיך, וישוב חרבו אל נדנה. כי אתה אוחז ביד מידת משפט,

כמו שכתוב: "ותאחז במשפט ידי". ואפילו כשאתה זורק חץ אתה יכול להחזירה ברחמיך. רחם עלי ועל כל התלוים בי ועל כל ישראל, ובטל מעלינו כל מיני צרות ודינים שבעולם, בטל מעלינו כל גזרות קשות (ויפרש שיחתו וצערו על המשפט שהולך להיות לו).

ותציל ותשמור אותנו מרבנים ודיינים ושופטים – שאינם הגונים המקלקלים את המשפט, ופוגמים במרכבה העליונה בכיסאות למשפט, אשר שם האהבה הקדושה שורה, ועל ידי זה נופלים אהבות נפולין משם, ומכניסים תאות נאוף (ושקר) בעולם, ומביאין חס ושלום טומאת מקרה לילה על ידי עוות דינם ומרחקים את עם ישראל האמונה התמימה והישרה על פי התורה:

אנא רחום צדיק, יהוה אוהב משפט, אוהב עמו ישראל, אתה יודע מה שיש לנו מעצמנו מה שתאוות גופנו רודפים אחרינו בכל עת עד אשר נכשלנו ואין עוזר, אף גם זאת גורמים לנו מה שגורמים הפגמים הנמשכין מכלליות העולם. רבונו של עולם, עליך השלכנו את יהבינו, הצילנו שמרנו ברחמיך שלא יזיקו לנו (ויבקש במילים שלו על הצלחה במשפט)…

תפילה להצלחה במשפט
תפילה להצלחה במשפט

באין מליץ ישר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט המלך המשפט, האוחז ביד מדת משפט. עזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקשר את המרכבה הקדושה, ויתקשרו יחד כל מלאכי המרכבה הקדושה, שהם מיכאל מימין, ומשמאל גבריאל, ומלפנים אוריאל, ומאחור רפאל.

ולכבות חמום הלב הבוער אל התאוות רעות ובפרט לתאות ניאוף. ותמשיך עלינו מימי החסד והרחמים, מימי הדעת והתבונה, ותשאב לנו "מים בששון ממעיני הישועה", ותשבר ותשקה ותכבה צמאון וחמימות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתיקון המשפט,

ויקוים מקרא שכתוב: "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן": ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון וידכא עושק":

"אשרי שומרי משפט עשה צדקה בכל עת. צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך". רבונו של עולם מלא רחמים, אוהב משפט. זכני ברחמיך הרבים למשפט דקדושה, שאזכה לשפוט עצמי בכל עת על כל הדברים אשר אני עושה, ולחשב דרכי ולישב דעתי היטב בכל יום ויום, להשפט בעצמי הן על העבר הן על העתיד, עד שאזכה להוציא משפטי לאור, לברר לי דרך ישרה שאלך בה,

באופן שאזכה לעשות רצונך ולשמור חוקיך ומשפטיך באמת, ולא איגע לריק ולא אלד לבהלה, ולא אטה מן המשפט האמת והישר, ולא אטעה את עצמי חס ושלום רק אזכה לשפוט ולדון את כל עסקי ומעשי באמת לאמתו, למען אזכה לשוב אליך באמת כרצונך הטוב. "כמשפטיך חייני ואשמרה עדות פיך".

חוס וחמל עלי בחסדיך העצומים, ותזכני שיהיה יצר הטוב שופטי. ואזכה להתבודד בכל יום ולהסתכל על עצמי היטב היטב, ולרחם עלי ולהשפט בעצמי על כל המעשים אשר עשיתי מעודי עד היום הזה, ולחשב עצות ותחבולות, איך למלט נפשי מני שחת.

ולקבל עלי קבלה חזקה בלב שלם באמת לשמור מצותיך וחוקיך ומשפטיך תמיד, עד שיתלהב לבי בהתלהבות גדול וחזק מאד אליך באמת כרצונך הטוב, עד שאזכה על ידי התלהבות הלב לכלות ולשרף ולבער כל הרע שנאחז בי, הן הרע שנאחז בי על ידי מעשי הרעים, הן הרע שנאחז בי על ידי אחרים (במחשבה בהשקפה המביאים לידי מעשים הנוגדים את המצוות התורה הקדושה וחכמים והצדיקים).

חוס וחמל עלי והטיבה עמדי בטובך הגדול וזכני להיות טוב לכל, ולאחז במידותיך הקדושות, אשר אתה חנון ורחום ארך אפים ורב חסד וטוב ומטיב לכל, ואהיה נשמר מכל מיני כעס וקפדות שלא יעלו ולא יבואו ולא יגיעו ללבבי כלל..,

חוס וחמל ורחם עלי, והכן צעדי ומעגלי לעשות רצונך בלבב שלם, "תמוך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. יהי חסדך יהוה עלינו, כאשר יחלנו לך.

יהי יהוה אלהינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו. להטות לבבינו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני יהוה קרובים אל יהוה אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד".

ברכה להצלחה במשפט

ניתן למסור שמות לברכה להצלחה במשפט או בכלל ע"י מוסדות ברסלב בטופס.

וכן חשוב וטוב לעשות פדיון נפש

המסוגל להמתיק דינים והוא סגולה להצלחה במשפט – וליום הדין!

מוסדות ברסלב מאיר – ירושלים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *