תפילה לרפואה

תפילה לחולה | תפילה לרפואת החולה על עצמו

לפניכם : תפילה לחולה | תפילה לרפואת החולה על עצמו :
אתר תפילות ישראלי | התפילה מתוך ליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב.

תפילה לחולה | תפילה לרפואת החולה על עצמו

ריבון העולמים אב הרחמים אדון הסליחות שומע תפילות ותחנונים, הריני בא לפניך בבושת פנים כי ידעתי חרפתי בושתי וכלימתי שאיני יודע לעתור ולרצות לפניך ואיני ראוי לרצותך ואיני כדאי לבקש על עצמי כל שכן על אחרים, אמנם על רבי רחמיך וחסדיך נשענתי כי אתה שומע תפילת כל פה ובכן שמע ה’ קולי אקרא וחנני וענני, אנא אהיה אשר אהיה עזרה בצרות, מלך מוכתר בתליסר מכילן דרחמי ככתוב על יד נביאך מי אל כמוך נשא עוון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו ממי קדם.

וכן יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל ועל כל מי שהוא שרוי בצער ועל כל מי שהוא חולה ובכללם יהמו נא רחמיך על עבדך (פלוני בן פלונית) המוטל על ערש דווי ושלח נא לו ממרומך מרפה וארוכה, מרפה תעלה ותרופה ויקראו לפניך זכיותיו ותזכור כל מנחותיו ותשליך במצולות ים כל חטאותיו ויכבשו רחמיך את כעסך מעליו וימתקו הגבורות הקשות מעליו על ידי פלא העליון וחתום פה שטן ואל ישטין עליו, זעום בו ויידום ויעמוד מלאך מליץ טוב לצדקו, אנא האל בעל הרחמים והסליחות לא תכלא רחמיך ממנו.

אל נא רפא נא לו בתוך כל חולי עמך ישראל, רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף, רפאהו ה’ וירפא הושיעהו ויושע כי תהילתו אתה ויקים בו מקרא שכתוב ה’ יסעדנו על ערש דווי כל משכבו הפכת בחליו ומקרא שכתוב יסור יסרני יה ולמוות לא נתנני, לא אמות כי אחיה ואספר מעשה יה, אנא מלך חפץ בחיים תן לו חיים ארוכים לעבודתך כי לא שאול תודך מות יהללך חי חי הוא יודך,

עננו אבינו עננו בעת ובעונה הזאת כי בצרה גדולה אנחנו, למען שמך ה’ תחיינו בצדקתך תוציא מצרה נפשנו והסר ממנו מכל המוות כי רחום אתה, עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב עבדיך ולמען כל הצדיקים והחסידים זיכרונם יגן עלינו אמן.

הריני (אוכל או שותה) דבר זה לרפואה (או עוסק ברפואה [זאת]) כדי שיהיה גופי בריא וחזק לעבודת ה’ יתברך שמו ותרפאני רפואה שלמה בתוך כל חולי עמך ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף כי אל רופא רחמן ונאמן אתה, ברוך רופא חולי עמו ישראל.

רבי נחמן מברסלב אמר

שטוב לעשות לחולה – פדיון נפש

כי לרופא רשות לרפא עד שעושים פדיון !

רוצים לברר עוד פרטים או להתייעץ ? שלחו וואטסאפ 052-565-2005

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *