תפילה לעת צרה

תפילה לעת צרה, תפילה בציון רבי נחמן מברסלב
תפילה לעת צרה, תפילה בציון רבי נחמן מברסלב

תפילה לעת צרה

ליקוטי תפילות קלג

(מיוסד ע"פ תורה קצ"ה בליקוטי מוהר"ן)

"בקראי ענני אלהי צדקי, בצר הרחבת לי, חנני ושמע תפלתי".

רבונו של עולם מלא רחמים טוב ומטיב לכל, זכני ועזרני ופתח עיני ולבי ודעתי שאזכה תמיד להסתכל על הטובות וההרחבות שאתה מטיב עמי ומרחיב לי גם בתוך הצרה והמצוקה בעצמה, אשר רק על ידי זה יש לי חיות וקיום בתוך מעוף מצוקותי וצרותי, צרות הנפש והגוף, אשר סבוני גם סבבוני כתרוני והדריכוני אשר כמעט אין דרך לנטות ימין ושמאל, אשר איני יודע להיכן לברוח ממני בעצמי, כי אנכי בעצמי סבותי בנפשי כל מה שעובר עלי בעוונותי הרבים ובמעשי הרעים ומחשבותי המגנות. ואף על פי כן חסדך לא הסרת ממני, "חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה". חסדך גדול עלי מאד מאד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי לולי חסדך הנפלא והנורא והנשגב אשר אתה גומל עמי בכל עת כבר אבדתי בעניי. "לולי יהוה עזרתה לי, כמעט שכנה דומה נפשי". ואחרי אשר חסדיך ורחמיך רבים ועצומים עלי כל כך עזרני והושיעני שאזכה להרגיש ולראות ולהכיר בכל עת חסדיך וטובותיך שאתה מטיב עמי בכל עת ובכל שעה ורגע ואזכה לראות ולמצוא כל ההרחבות והישועות שאתה מרחיב לי גם בתוך הצרה בעצמה רחמנא לצלן. ועל ידי זה אזכה לשמח בישועתך תמיד ולהתחזק ולהתפלל לפניך תמיד יהיה איך שיהיה. ואהיה תמיד מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא. ולא יהיה בלבי שום עקמימות כלל על הנהגותיך ודרכיך הטובים והישרים והנכוחים באמת. ובכל מה שעובר עלי ועל כל ישראל אזכה להאמין באמונה שלמה, כי צדיק וישר אתה, כי אתה מנהיג עולמך בחסד ובריותיך ברחמים כמו שכתוב: "טוב יהוה לכל ורחמיו על כל מעשיו".

רחם עלינו מלא רחמים, מלא חסד בכל עת, וגרש ובטל מאתנו כל מיני עקמימות שבלבבנו. ולא יעלה ולא יבא על לבבנו שום מחשבה והרהור על דרכיך והנהגותיך, רק אזכה להביט ולהסתכל על הרחבותיך ונפלאות חסדיך וטובותיך בכל עת. ואפילו בתוך הצרה בעצמה רחמנא לצלן אתה מרחיב לנו הרחבה בדרכים נפלאים וישועות גדולות, מלבד מה שאנו מצפים ומקוים בכל עת שתוציאנו ותגאלנו מהרה מתוך כל הצרות לגמרי ותושיענו ישועה שלמה חיש קל מהרה.

אבינו אב הרחמן חומל דלים, מושיע בעת צרה, יהמו מעיך ויכמרו רחמיך עלינו עתה בעת צרה הזאת. עננו יהוה עננו כי בצרה גדולה אנחנו, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ועזרנו והושיענו, ושמרנו והצילנו מפגם האמונה הקדושה, בכל מה שעובר עלינו בעתים הללו, כי אתה יודע מרירות הצרות הכפולות שעוברים עתה על עמך בית ישראל, ולא די לנו בכל צרותינו אשר הגיע עד הנפש עוד הם מתגברים ומתפשטים חס ושלום לעקם לבב בני ישראל להרהר אחר מדותך חס ושלום ולפגם באמונתך הקדושה חס ושלום, ואין מי יעמד בעדנו. רחם עלינו למען שמך. הביטה בענינו כי רבו מכאובנו וצרות לבבנו, שומר ישראל שמר שארית ישראל וחוסה ברב רחמיך על כל נפש ונפש מישראל, שלא יפול שום אחד מהאמונה הקדושה על ידי כל מה שעובר עתה על ישראל, רק אדרבא על ידי זה נתחזק ונתעורר כולנו לשוב אליך באמת ובלב שלם, ונעתיר ונתפלל ונצעק אליך עד שתעננו, ונדע ונאמין בהאמת כי לא תעזוב אותנו לעולם חס ושלום כמו שכתוב: "כי לא יטש יהוה עמו ונחלתו לא יעזוב". ונאמר: "כי לא יטש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם. עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי":

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *