תפילה

תפילה לפני הטבילה במקווה לנשים

תפילה לפני הטבילה במקווה לנשים :

רבונו של עולם 
גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותך
בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים.
והנה בעתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות טבילה במים הכשרים,
במצוותך אשר ציוויתני והנה אנכי מקיימת מצוה זו.
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא ביחודא שלים,
בשם כל ישראל לתקן שרש מצוה זו במקום עליון.
ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בזה.
וכשם שאנכי מטהרת גופי מן הטומאה – במים,
כן ברב חסדיך תטהר נפשי מכל טומאה וזוהמה.
וקיים בנו מקרא שכתוב : " וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם " 
ונאמר: " מקוה ישראל – השם"

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתהיה חשובה, מקובלת ורצויה לפניך מצות שמירת ימי נידות
ומצות שמירת שבעה ימים נקיים ומצות הטבילה במים הכשרים,
לתקן את כל מה פגמינו ופגמי אדם וחוה .
ויתפרדו כל הסיגים מן הקדושה
ונגה כאור תהיה אל מקום הקודש.
ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתתן לי ולאישי כח ויכולת ועזר וסיוע לזיווג שלנו
ונזכה לבנים צדיקים, חכמים ונבונים בתורה.

אנא ה' הושיעה נא        אנא ה' הושיעה נא .
אנא ה' הצליחה נא      אנא ה' הצליחה נא .

המקור: ספר לשון חכמים להרי"ח טוב.

תפילה נוספת לפני טבילת מקווה לגברים | לאחר הטבילה טוב לומר תיקון הכללי

עוד תפילות להמתקת הדינים בקישור הבא – תפילה להמתקת הדינים

תפילה לשלום בית

2 תגובות

 1. תפילה לפני טבילה – גברים (נוסח מצוקר)

  יאמר משנה זו:
  אמר ר' עקיבא-אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.

  ואפשר להתפלל תפילה זו:
  לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה {יאהדונהי}, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם אות יוד אות הי באות ויו אות הי ביחודא שלים {י-ה-ו-ה} בשם כל ישראל, הריני רוצה לטבול עצמי במקוה טהרה של ארבעים סאה, לקיים מצות עשה "והתקדשתם והייתם קדושים", כמו שדרשו חז"ל אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה, וכוונתי בזה להמשיך קדושה וטהרה על נפשי רוחי ונשמתי ועל כל רמ"ח אברי ושס"ה גידי להתקדש עצמי בקדושת בוראי.
  ויהי רצון מלפניך אב הרחמים אהיה אשר אהיה שבגודל חסדיך הגדולים ובכוח טבילות אלו יתמלאו ויתייחדו כל שמות הקודש הראויים להתמלא ולהתייחד ויומתקו הדנים בשורשם וקיים בנו מקרא שכתוב "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ותבטל מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל כל מיני גזרות קשות ורעות, ותגזור עלינו גזרות טובות וישועות מעתה ועד עולם אמן נצח סלה ועד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מתנות לאביונים

תשמח/י עניים והשם יתברך ישמח אותך

תרמו מתנות לאביונים

המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...

וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך !!

ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר!

לתרומות וישועות - הקליקו