תפילה על רחל אמנו

תפילה על רחל אמנו

אנא ה' רחם נא על רחל אמנו.

אנא ה' האלוקים, אלוקי אברהם יצחק וישראל עבדיך, זכרנו ברצון עמך ופקדנו בישועתך, ופקד נא גפן זאת וכנה אשר נטעה ימינך, כי בוססו צרים מקדשך לארץ חיללו משכן שמך, ועד מה ה' תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך, אל באפך תוכיחנו ואל בחמתך.

וחמול ורחם וחוסה ונחם וחן על רחל אמנו הנקראת עקרת הבית הנעלבת, והרימה מן העפר, ותהיה, כימי קדם נאהבת, אשר היא לעת כזאת על משמרתה יושבת, למעצבה שוכבת, בכה תבכה בלילה ודמעתה שואבת, על כי מבלי בניה היא יושבת, ועל בית קדשה הנחרבת, ועל גאולתה המתעקבת.

ושואגת כלביא, וצועקת בנהי ונהיה, וצווחת ככרוחיא, ואינה שוקטת ואין לה דומיה, על גלותה ודלותה ושיפלותה ובוכה ומתחננה ומקוננת קינה, כי נעה גם נדה כציפור נודדת מקינה, כמו שנאמר "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו".

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי שתשמע תפילתה, ותרחמה ותנחמה ותדבר על ליבה, ותבשרה בשורה טובה, כי תושע בנחת ושובה, ושבו בניה בקרבה, כדכתיב "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם". ואומר "עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופיך ויצאת במחול משחקים".

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

(חלק מתפילה שחיבר רבי אהרן, הובא בסוף ספר סדר משמרה קושטא תפ.)

תפילות נוספות – בקבר רחל אמנו:

תפילה להילולת רחל אמנותפילה לעורר זכותה של רחל אמנו >> רחל מבכה על בניהרחל אמנו מספר שערי דמעה

חסידי ברסלב בקבר רחל תפילה רצופה כל השנה ו/או 40 יום בתרומה לעניים ונזקקים !

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *