תפילה לרבי מאיר בעל הנס

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילה :

תפילה לרבי מאיר בעל הנס היא תפילה המסוגלת לכל דבר בקשה
בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, (עפ"י מרן החיד"א זיע"א)

תפילה לרבי מאיר בעל הנס

הריני מנדב מעות (נותן) לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס
כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (…יפרט כל בקשה שהיא).

אלקא דמאיר ענני,

אלקא דמאיר ענני,

אלקא דמאיר ענני.

אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה' כי אליך אקרא כל היום.
עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.
עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

עוד תפילה לרבי מאיר בעל הנס :

ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם ששמעת את תפלות הצדיקים, ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפילת עבדך רבי מאיר, ועשית עמו נסים ונפלאות.. כן תרחם עלינו בעניינו, ותהא נא שעה זו שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פלוני/ת בן/בת פלונית) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפילת עבדך ביום הזה (…כאן יפרט בקשתו המיוחדת במילים כל אחד במילים שלה/ו)

ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה פלוני/ת בן/ת פלונית) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה.

מוקד התפילות והישועות בקברי צדיקים

על ידי ישיבת נצח מאיר

לבקשת תפילה לרבי מאיר בעל הנס בקברו ושאר קברי צדיקים – חינם

שלחו וואטסאפ 052-565-2005

נ.ב תרומות (יתקבלו בברכה) בדף הצהוב שבסרגל הכלים של האתר

בזכותו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א בזכות הצדקה

ימלא השם יתברך ברחמים ובמידה טובה ומרובה – כל משאלות לבכם לטובה, אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *